logo

Onze medewerkers


Tijdens uw dialyses of bezoek aan Dialysekliniek Noord zult u verschillende medewerkers tegenkomen. Sommigen zult u iedere dialyse zien, anderen minder vaak. Hieronder wordt uitgelegd welke mensen er bij Dialysekliniek Noord werken en wat ze doen. 

Artsen
Éénmaal per week komt uw nefroloog tijdens de dialysebehandeling bij u voor de artsenvisite. Voor deze visite inventariseert de verpleegkundige uw vragen. Tijdens de visite kunt u vragen stellen met betrekking tot uw behandeling en/of andere medische vragen stellen. Ook kunt u vragen om recepten voor medicijnen. Tijdens deze artsenvisite bekijkt de nefroloog uw bloeduitslagen en eventuele uitslagen van andere onderzoeken. Indien nodig wordt het dialysebeleid aangepast. U krijgt 2 keer per jaar een afspraak op de poli van de nefroloog voor een halfjaarlijkse controle, dit bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. 

Dialyseverpleegkundigen
Dit zijn verpleegkundigen die de vervolgopleiding tot dialyseverpleegkundige hebben gevolgd. Zij sluiten u aan op de dialysemachine en zullen de gehele behandeling uitvoeren. De dialyseverpleegkundigen werken volgens de hygiëne richtlijnen van de afdeling Infectie Preventie van het Scheper Ziekenhuis. Hierbij gaat het om patiëntveiligheid en de veiligheid van de dialyseverpleegkundige. Dit houdt o.a. in dat we werken met beschermende kleding. De dialyseverpleegkundige is eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Als dialysepatiënt krijgt u een eerst verantwoordelijke verpleegkundige toegewezen (EVV’er). 

Dialyseverpleegkundigen in opleiding
Dit zijn verpleegkundigen die de opleiding tot dialyseverpleegkundige volgen. Afhankelijk van hoe ver ze in de opleiding zijn zullen ze (een deel van) uw behandeling uitvoeren. 

Afdelingsassistenten
Afdelingsassistenten verzorgen de koffie, soep, hapjes en de maaltijden. Ook verrichten ze allerhande werkzaamheden om de dialysekliniek draaiende te houden. Verder helpen ze mee met het afbouwen en schoonmaken van de machines. De afdelingsassistenten staan ook altijd voor u klaar. Ze maken tijd om een spelletje te doen of een praatje met u te maken.