logo

Wie zijn wij


Ontstaan
Dialysekliniek Noord opende haar deuren in januari 2006. In september 2006 hebben we aan de HKZ commissie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) laten zien dat we aan alle kwaliteitseisen voldoen. Sindsdien zijn we dan ook in het bezit van een HKZ certificaat. Jaarlijks wordt getoetst of we aan alle kwaliteitseisen blijven voldoen. 

Iedereen kan dialyseren in Dialysekliniek Noord
Dialysekliniek Noord heeft met alle zorgverzekeraars contracten. Iedereen kan dus dialyseren in Dialysekliniek Noord. Er wordt geen onderscheidt gemaakt hoe en bij wie men verzekerd is. De nefrologen (artsen) die verbonden zijn aan Dialysekliniek Noord zijn dr. Nap en dr. Nauta. Zij nemen de medische patiëntenzorg voor hun rekening. De behandelmogelijkheden die wij aanbieden zijn hemodialyse (HD) en online hemodiafiltratie (HDF-online).

We leveren de best mogelijk zorg 
Dialysekliniek Noord is geen ziekenhuis en er is dan ook niet altijd een arts aanwezig. De dialyseverpleegkundigen zijn goed geschoold en prima in staat om u de best mogelijk zorg te leveren. Wij hebben een contract met het Scheperziekenhuis in Emmen. Mocht het nodig zijn dat u moet worden opgenomen. Dan zal dit plaatsvinden in het Scheperziekenhuis in Emmen. In dit ziekenhuis werken dr. Nauta en dr. Mulder ook. Het Scheperziekenhuis heeft een dialyseafdeling; dialysezorg is dus gegarandeerd. Een dialyseverpleegkundige van Dialysekliniek Noord zal zorg dragen voor een goede overdracht naar het dialysecentrum in het Scheperziekenhuis. Als een patiënt die in Dialysekliniek Noord dialyseerd in lichamelijke en/of geestelijke conditie achteruit gaat, wordt er in overleg besloten of het wenselijk is dat de patiënt (tijdelijk) over gaat naar het dialysecentrum van het Scheperziekenhuis voor verdere dialysebehandeling