logo

Over het dialyseren


Aansluitmomenten
We werken in Dialysekliniek Noord niet met aansluittijden, dit doen we vanuit onze visie. Wel hebben we een vaste volgorde van aansluiten. Deze volgorde is zo gekozen dat zowel het aansluiten als het afsluiten gestructureerd verloopt. We hebben de patiënten in 2 groepen ingedeeld.

In de ochtend:
  • Een eerste groep wordt tussen 8.30 uur en 9.00 uur aangesloten.
  • Een tweede groep wordt tussen 9.30 uur en 10.00 uur aangesloten.
In de middag:
  • Een eerste groep wordt tussen 14.00 uur en 14.30 uur aangesloten.
  • Een tweede groep wordt tussen 15.00 uur en 15.30 uur aangesloten. 
U krijgt in uw groep een nummer. Een voorbeeld: U wordt tussen 8.30 uur en 9.00 uur aangesloten en bent als derde aan de beurt. Dit betekent in de praktijk dat u niet om 8.30 uur aangesloten wordt maar dat er dan eerst nog twee mensen voor u zijn. Na een aantal weken dialyse weet u wel hoe laat u ongeveer aan de beurt bent. U kunt er dan zelf voor kiezen om even te wachten maar kunt ook iets later komen met de taxi. Mocht u om welke reden dan ook een beetje verlaat zijn is dit geen probleem, u wordt dan niet als laatste aangesloten. Het kan onverhoopt voorkomen dat u wat later aangesloten wordt dan u gewend bent. Dit heeft meestal een gegronde oorzaak. Is het u niet duidelijk waarom vraag hier dan naar. De verpleegkundige zal u dan uitleggen waarom het iets later is geworden. Wij regelen dan vanzelfsprekend dat de taxi ook wat later komt. Dit geldt ook als u wat eerder aangesloten wordt. U mag 10 minuten voor de afgesproken tijd de zaal op komen. U kunt dan uw spullen die u nodig heeft pakken en in uw stoel plaatsnemen. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor u graag op een andere tijd en/of dag geholpen wilt worden. Vanzelfsprekend zullen wij dan kijken naar de mogelijkheden.

Voorkeur in plaats en tijd
U zult in eerste instantie een dialyseplaats, -tijd en -dag toegewezen krijgen. We zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw voorkeur en wensen. Soms kan het door omstandigheden nodig zijn van dialysetijd en –dag te veranderen. Door deze verandering bestaat de mogelijkheid dat u dan een andere dialyseplaats en/of EVV’er en/of nefroloog krijgt toegewezen. Mocht U (eenmalig) van dialysetijd of -dag willen veranderen, omdat u een feestje oid heeft dan kunt u dit bespreken met de dialyseverpleegkundige. Eventuele ziekenhuisafspraken moeten altijd buiten de dialysetijden worden gepland. Soms kan het prettig voor u zijn om de afspraken in overleg met de verpleegkundige, aansluitend aan de behandeling te plannen. Hebt u een andere dialysedag, -plaats of –tijd als voorkeur dan kunt u dat aan ons kenbaar maken. We vermelden u voorkeur op een wachtlijst. Mocht er ruimte komen dan zullen wij u vragen of u nog steeds van plaats, tijd en/of dag wilt veranderen. Als u van dag verandert zult u ook van arts veranderen.